Podpořte nás

Těhotné ženy to nemají snadné. Možnost zvolit si místo porodu a toho, kdo je porodem bude provázet, není v naší zemi samozřejmostí. UNIPA se snaží tuto situaci změnit. Nedokážeme to ale bez Vaší pomoci a podpory. Čím silnější bude kruh našich podporovatelů, tím budeme v našich aktivitách úspěšnější.

 Představujeme vám Kruh přátel Unie porodních asistentek.  Přidejte se k nám!Čestné členky UNIPA

Betty-Anne Daviss, porodní asistentka, Kanada
Betty-Anne Daviss, RM, MA, je registrovaná porodní asistentka pracující v Montfort Hospital a v Ottawa Hospital. Je externí profesorkou Ženských studií v Carlton University v Ottawě. Jako porodní asistentka pracuje 39 let a v současnosti se věnuje výzkumu jak v oblasti klinické epidemiologie, tak v oblasti sociálních věd. U porodů doma začala asistovat v Guatemale v letech 1975–78. Zde se sbírala zkušenosti od místních tradičních porodních asistentek.

Jette Aaroe Clausen, porodní asistentka, Dánsko
Jette Aaroe Clausen má letité zkušenosti jako porodní asistentka. V současné době působí jako vyučující a vedoucí výzkumu porodního asistentství na katedře porodního asistentství na metropolitní univerzitě v Kodani. Při své výzkumné práci se zaměřuje zejména na medikaci, iatrogenní poškození (způsobené lékařským zásahem), místo porodu a zapojení ženy do rozhodovacího procesu včetně právních aspektů. Jette se také podílí na mezinárodním úsilí v oblasti lidských práv v péči o těhotnou a rodící ženu se zaměřením na postupy péče aplikované v Evropě.

Suze Jans, porodní asistentka, Holandsko
Ačkoliv je mou rodnou zemí Holandsko, studovala jsem a kvalifikovala se jako porodní asistentka v londýnské nemocnici King’s College Hospital. Poté jsem se vrátila do své země, kde vykonávám odbornou praxi. 23 let provozuji praxi porodní asistentky se širokým záběrem. V nemocnici ve velké Británii jsem byla součástí pracovního kolektivu, v Nizozemí jsem pracovala jako soukromá porodní asistentka. Pracovala jsem také v Libanonu jako pedagog pro tamní porodní asistentky. Po čtyři roky jsem byla členkou výboru regionální organizace porodních asistentek v Amsterdamu a zastávala funkci pokladníka.

Mary Zwart, porodní asistentka, Holandsko a Portugalsko
Mary Zwart je porodní asistentka. Je matkou 5 dětí a babičkou 7 vnoučat. Jejím manželem je Jan Werhoven. Porodní asistentkou je od roku 1971. Od r. 1973 vyučuje porodní asistentky a zdravotní sestry. V letech 1973–1996 asistovala u 4000 porodů. Pomáhala se zapojením dul v Holandsku a od roku 1996 se snaží model péče porodních asistentek o ženy rozšířit i ve Východní Evropě a Brazílii. Je mezinárodní konzultantkou a odbornicí na otázky ohledně porodních asistentek a jejich historické úlohy. V současné době žije a pracuje v Portugalsku, kde se snaží pomoci rozšiřovat model péče, který dává větší prostor porodním asistentkám.

Podpořte nás

Podpořte nás
 

Holistická péče o jizvu

13. června | 8:00 - 17:00