21.12.2021

Otevřený dopis ministrovi zdravotnictví – Profesní organizace UNIPA nesouhlasí s povinným očkováním proti onemocnění SARS-CoV-2

V Praze, 21. 12. 2021

 

Vážený pane ministře Válku, 

dovolte nám, abychom Vám srdečně pogratulovaly ke jmenování do funkce ministra zdravotnictví ČR a popřály Vám mnoho sil při řešení problémů, které přináší toto nelehké období. Zároveň se na Vás obracíme jménem Unie porodních asistentek tímto otevřeným dopisem.

Porodní asistentky jsou jednou z dlouhodobě nepodporovaných profesí ve zdravotnictví. Na jejich nedostatek si stěžují jak mnohá zdravotnická zařízení, tak i příjemkyně péče.

Unie porodních asistentek jako profesní organizace proto nesouhlasí s povinným očkováním proti onemocnění SARS-CoV-2 zdravotnických profesí, tedy i porodních asistentek. Vyhláška č. 466/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, zhorší již tak nedostatečný počet porodních asistentek, a to nejen na porodních sálech, ale i na dalších odděleních a v komunitním prostředí. Kromě prohloubení nedostupnosti péče se tak může zvýšit vyčerpanost a beznaděj porodních asistentek ze současné náročné situace, jak upozorňuje zpráva Světové zdravotnické organizace. V konečném důsledku tak budou následky tohoto rozhodnutí nejcitlivěji pociťovat ženy, děti a jejich rodiny. 

Za jeden ze základních principů porodní asistence považuje UNIPA princip autonomie těla. Jsme přesvědčeny, že tělesná integrita a její nedotknutelnost, právo na sebeurčení a seberozhodování je zásadním ukazatelem svobodné a demokratické společnosti. Podporujeme vlastní zodpovědnost v přístupu ke zdraví a prevenci. Očkované porodní asistentky nezajišťují bezpečnější péči pro své klientky než jejich neočkované, ale testované, kolegyně. Očkování není zárukou bezinfekčnosti. Kromě toho není v současné době nijak řešena otázka hladiny protilátek, ať již po prodělané infekci či po očkování. Za efektivnější prevenci šíření nákazy považujeme pravidelné testování všech zdravotníků, očkovaných i neočkovaných. 

Žádáme o přehodnocení rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví a zrušení příslušné vyhlášky.

Děkujeme a přejeme příjemný předvánoční čas.

 

za Radu UNIPA

Magdaléna Ezrová, prezidentka

Andrea Bučková, viceprezidentka

Hana Hornychová, viceprezidentka

Ivana Königsmarková, viceprezidentka

 

Otevřený dopis ke stažení v pdf.

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010