2.4.2019

ICM POSITION STATEMENT – PODPORA PORODU JAKO NORMÁLNÍHO PROCESU

Na stránkách Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM) můžete nalézt odkaz na „ICM Position Statements. Jedná se o oficiální vyjádření konfederace k různým tématům týkajících se nejen porodní asistence, ale také zdraví matek a novorozenců či širších socio-ekonomických otázek. Tato vyjádření jsou spolu s doporučeními, které konfederace vydává pro své členy, odrazem přesvědčení a principů ICM.

V UNIPA jsme zatím přeložily vyjádření týkající se Podpora porodu jako normálního procesu a připravujeme překlad vyjádření ICM k porodům mimo zdravotnické zařízení.

Vyjádření ICM „Keeping Birth Normal“ v angličtině

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010