16.3.2020

Doporučení pro porodní asistentky v souvislosti s onemocněním COVID-19

Doporučení pro porodní asistentky v souvislosti s onemocněním COVID-19

Preventivní opatření pro zdravotníky (platí všude):

 1. Provádění časté hygieny rukou. Pokud nejsou viditelně špinavé, používejte dezinfekci založenou na alkoholu, pokud jsou špinavé, používejte vodu a mýdlo.
 2. Vyhýbejte se dotýkání se očí, nosu nebo úst.
 3. Kašlejte nebo kýchejte do loketní jamky nebo kapesníku, který pak okamžitě vyhodíte.
 4. Noste jednorázovou roušku, pokud máte symptomy respiračního onemocnění, a umyjte si ruce po jejím vyhození.
 5. Udržujte vzdálenost aspoň 1 metr od jedinců se symptomy respiračního onemocnění.
 6. Doporučené ochranné pomůcky: roušky, rukavice, plášť, ochrana očí. Pomůcek je málo, takže záleží na jejich dostupnosti. (1)
 7. Pokud je to možné, poskytujte rady po telefonu místo osobně.

Informace pro těhotné ženy:

 1. Pokud máte příznaky, zůstaňte doma v izolaci a kontaktujte hygienu ohledně dalšího postupu.
 2. V případě potvrzení onemocnění COVID-19 kontaktujte svou porodní asistentku.
 3. V případě podezření nebo potvrzeného onemocnění COVID-19 by se měly posunout všechny rutinní prohlídky na dobu po uplynutí doporučené karantény.

Doporučení pro zdravotníky poskytující péči těhotným ženám s podezřením nebo potvrzeným onemocněním COVID-19 ve zdravotnickém zařízení:

 1. Těhotná žena by se do zdravotnického zařízení měla přesunout soukromou dopravou nebo sanitkou.
 2. Měla by informovat personál ve zdravotnickém zařízení ještě předtím, než do něj vstoupí.
 3. Zdravotníci, kteří přijdou s ženou do styku, by měli dodržovat doporučení ohledně zvýšené hygieny a ochranných pomůcek.
 4. Ženě by měla být poskytnuta jednorázová ochranná rouška.
 5. Žena by měla být okamžitě přesunuta do izolované místnosti, aby se setkala s minimem osob.
 6. Do této místnosti by měl vstupovat jen nezbytný počet osob/personálu a počet návštěvníků by měl být minimální.
 7. Místnost je nutné po odchodu ženy vydezinfikovat.
 8. Ženu je možné propustit do domácí péče, pokud ještě nerodí a ona i dítě jsou zdravotně v pořádku. Měla by však sledovat kromě běžných symptomů i symptomy týkající se COVID-19 (například obtíže s dýcháním, teplota nad 38 °C).
 9. Pokud již rodí, měla by ideálně zůstat ve stejné izolované místnosti. (2)
 10. Jsou již známy případy přenosu onemocnění při porodu na novorozence, v případě podezření/potvrzení onemocnění u matky je nutné otestovat i novorozence. (3)
 • V současné chvíli je možný doprovod otce k porodu ve zdravotnickém zařízení, jedná se o jednu z výjimek z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 3. 2020. (4) Situace se ale dynamicky vyvíjí, doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz) pro aktuální informace týkající se koronaviru.

Doporučení pro péči u porodu:

 1. V případě, že je přijata rodící žena s podezřením nebo potvrzeným onemocněním COVID-19 do nemocnice, musí být informováni tito odborníci: porodník, anesteziolog, hlavní porodní asistentka, neonatolog a vrchní sestra neonatologie.
 2. S rodící ženou by se mělo setkat minimum personálu.
 3. Pozorování by mělo probíhat jako při standardní praxi. Navíc by se měla pozorovat kyslíková saturace, která by se měla udržovat nad 94 %.
 4. Pokud má žena znaky infekce, zacházejte s tím, jako by šlo o běžné těhotenství, zároveň ale zvažte COVID-19 jako příčinu.
 5. Kvůli míře výskytu tísně plodu v Číně je prozatím doporučeno monitorovat plod kontinuálně v průběhu porodu. Toto doporučení se může změnit, jakmile budou dostupné nové informace.
 6. Neexistují zatím žádné důkazy, že by bylo onemocnění COVID-19 kontraindikací k podání epidurální nebo spinální anestezie.
 7. Pokud je používán Entonox, je nutné, aby dýchací zařízení obsahovalo filtr k předejití kontaminace virusem (< 0.05µm velikost pórů).
 8. V případě zhoršení symptomů COVID-19 u ženy v průběhu porodu je nutné zhodnotit nebezpečí a benefity pokračování v přirozeném porodu versus nouzového provedení císařského řezu.
 9. V případě ženy, která začíná být viditelně vyčerpaná nebo má příznaky hypoxie, je potřeba zvážit, jestli nezkrátit druhou dobu porodní za použití zvolených nástrojů.
 10. Stále je doporučováno počkat s přerušením pupeční šňůry, pokud nejsou jiné kontraindikace. Dítě může být osušeno jako obvykle, zatímco je pupeční šňůra nepřerušená.

Kojení:

Zatím nebylo zjištěno, že by onemocnění COVID-19 ovlivňovalo mateřské mléko (u 6 testovaných čínských žen byl test mateřského mléka na COVID-19 negativní) (5). Hlavní nebezpečí při kojení je v případě tohoto onemocnění blízký kontakt s matkou. Ženy, které si přejí kojit, by měly udělat následující opatření, aby snížily šanci nakažení svého dítěte: 

 1. umývání rukou před tím, než se dotýkají dítěte, odsávačky nebo lahviček;
 2. vyhýbání se kašlání nebo kýchání na dítě při kojení na prsu;
 3. zvážit nošení roušky při kojení, pokud ji mají;
 4. čistit odsávačku dle návodu po každém použití;
 5. zvážit, jestli nepožádat zdravou osobu, aby dítě nakrmila mateřským odstříkaným/odsátým mlékem. (6)

Za zpracování velmi děkujeme Anně Štěfanidesové.

Doporučujeme sledovat také FB stránky porodnice Fakultní nemocnice v Ostravě. Pan přednosta Šimetka tam vytvořil chat, kam mohou těhotné a rodící ženy psát své dotazy. Jsou na nich sdíleny také informace o perinatálním období v kontextu COVID-19 od pana Šimetky.

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010