23.2.2023

Do 3. března 2023 Dotazník pro PA – Zmapování aktuální situace komunitních porodních asistentek v České republice v souvislosti s registrací na krajských úřadech a Magistrátu hl. města Prahy

Vážené kolegyně,

jménem profesních organizací porodních asistentek (Česká komora porodních asistentek a Unie porodních asistentek) a jménem dalších organizací, které jsou součástí České ženské lobby a snaží se o zlepšení situace v komunitní porodní asistenci a její dostupnosti, se na Vás obracíme s prosbou o vyplnění krátkého anonymního dotazníku, který pomůže zmapovat aktuální situaci komunitních porodních asistentek v České republice v souvislosti s registrací na krajských úřadech a Magistrátu hl. města Prahy.

Zajímá nás především průběh procesu udělování registrace a s ním spojené případné potíže a rozsah uděleného povolení.

Informace, které takto získáme, nám umožní podnikat kroky, které se budou zaměřovat jak na pomoc porodním asistentkám, tak budou směřovat ke změnám na úrovni úřadů a dalších subjektů.

Dotazník je anonymní. Prosíme o jeho vyplnění do 3. 3. 2023, a to pouze 1x!

Kontaktní osoba:

Markéta Moravcová
marketa.moravcova@upce.cz

DOTAZNÍK:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe6bB0fAj…/viewform

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010