Aby ženy mohly rodit jako vévodkyně! Tisková zpráva Hnutí za aktivní mateřství ke Světovému týdnu respektu k porodu

 

11. května 2018

 

Od 14. do 20. května proběhne Světový týden respektu k porodu. Hnutí za aktivní mateřství pořádá již tradiční Festival o těhotenství, porodu a rodičovství, opět pod záštitou Hlavního města Prahy, jmenovitě Miloše Růžičky, předsedy Výboru pro zdravotnictví a bydlení a tentokrát i „pirátů“ Ivana Bartoše a Olgy Richterové, která k tématu říká:

Porod je klíčová životní zkušenost. Má velký vliv na navázání vztahu dítěte a rodičů i třeba na rozhodnutí, zda mít další děti. Vážím si každé porodnice, kde k porodům přistupují individuálně a podporují jejich přirozený průběh, pokud to je možné. Ze zkušeností mnoha žen ale vyplývá, že téměř třicet let po sametové revoluci jsou ženy v naší zemi nuceny podstupovat zákroky, se kterými nesouhlasí a které jsou někdy i zbytečné (srov. např. někde rutinně používaný nástřih hráze). Je také značný tlak na urychlování porodů – a to pak vede k jejich medikalizaci. Podporuji možnost informované zodpovědné volby pro každou ženu. Ve velké úctě mám i porodní asistentky jako důležitou profesi mj. proto, aby lékaři měli čas na komplikované porody a nemuseli se tolik věnovat těm fyziologickým.”

PhDr. Olga Richterová, PhD., první místopředsedkyně Pirátské strany, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku a členka Výboru zdravotního a Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny

Středeční debaty nad ústředním tématem se zúčastní například právník Ivo Telec a lékařka Helena Máslová, o úvodní slovní výkop se postará Lejla Abbasová.

 

Rodit jako vévodkyně Kate

České zdravotnictví se rádo chlubí svými úspěchy v oblasti porodnictví a neonatologie, zejména jednou z nejnižších úmrtností novorozenců. O čem se ale mluví podstatně méně, je (ne)svoboda matek v porodnicích, množství rutinních, ale často zbytečných invazivních lékařských zákroků a separace dítěte, či nemožnost rodit v porodním domě či doma se zajištěnou péčí, za což leží odpovědnost výhradně na státu. Země, které nabízejí daleko pestřejší systém péče během porodu, přitom mají statistické výsledky srovnatelné, některé dokonce i lepší, například severské státy. Před třemi týdny porodila své třetí dítě vévodkyně Kate. Vybrala si jednu z londýnských nemocnic, přitom porodila přirozeně a pár hodin po porodu už se s miminkem a úsměvem na rtech vydala zpátky domů. Samozřejmost, kterou si české ženy musí často velmi náročně obhajovat.

 

Méně zákroků, více péče

Třetí květnový týden přichází tradičně Světový týden respektu k porodu. Ústřední téma jako by charakterizovalo právě porod Kate Middleton i britský systém péče. Ten je totiž už několik let založen na neustálé analýze dat a odborných doporučení. Z nich vyplývá, že zbytečné zásahy porodnímu procesu škodí. Normální, přirozený porod je zdravý a bezpečný, jakékoliv zásahy jsou na místě až tehdy, když zdravotníci odhalí případná rizika, odchylky od normálu. Normálně, tedy přirozeně, může přitom porodit naprostá většina žen, statistiky uvádějí přes 85 %. Česká statistická data zveřejňovaná v každoroční publikaci Rodička a novorozenec přitom uvádí spíš opačný poměr – normálně, bez jakýchkoliv zásahů jen cca 10 % žen u nás.

 

Na to vše chce opět upozornit Festival o těhotenství, porodu a rodičovství, který letos už po třinácté u příležitosti Světového týdne respektu k porodu pořádá Hnutí za aktivní mateřství. Letošním ústředním tématem je právě problematika škodlivých zásahů a potřeby podpory normálního porodního procesu: Méně zákroků, více péče.

Festival o těhotenství, porodu a rodičovství se uskuteční ve dnech 14. – 20. května v MediaKlubu Spálená, Spálená 8 v Praze.

 

Návštěvnice a návštěvníci festivalu se mohou těšit na přednášky a workshopy více než čtyřiceti osobností, které kromě porodu samotného zahrnou řadu souvisejících témat jako je zdravá výživa, poporodní bonding, homeopatie, sexualita, harmonické partnerství, dilemata týkající se výchovy, očkování, různých přístupů ke vzdělávání ve školkách a základních školách a mnohá další. Součástí festivalu bude tradičně tematický obchůdek a knihkupectví a také dětský koutek s možností hlídání dětí.

 

Celý program festivalu naleznete na www.respektkporodu.cz

 

Světový týden respektu k porodu nabízí kromě pražského festivalu  v České republice další desítky akcí: www.svetovytydenrespektukporodu.cz

 

Kontakty:

  • ředitelka Festivalu o těhotenství, porodu a rodičovství
    Lucie Ambrožová, lucie.ambrozova@iham.cz, 725 725 448
  • předsedkyně Hnutí za aktivní mateřství
    Petra Sovová, ham@iham.cz, 776 465 486

Podpořte nás

Podpořte nás
Naši činnost můžete podpořit na transparentním účtu: 2400762783/2010