Odborná intervize

Unie porodní asistentek svolává dvakrát ročně otevřené intervizní setkání komunitních porodních asistentek.

Na setkání

  • řešíme aktuální potřeby porodních asistentek
  • v bezpečném prostředí sdílíme obtížné momenty praxe porodních asistentek
  • sdílíme příklady dobré praxe k vybranému tématu
  • předáváme si vědomosti a zkušenosti

Nejbližší setkání proběhnou:

31. 3. 2017 v Praze
7. 10. 2017 v Brně