Asociace pro porodní domy a centra zve všechny zájemce na seminář "Vedení fyziologického porodu"

Seminář je zaměřen na praktické dovednosti k vedení fyziologického porodu.

Termín: 23.–25. června 2017

Lektorka: Catriona Hendry - Lektorka teorie porodní asistence, Glasgow, Skotsko

Místo: Praha

Klíčovými tématy bude upevnění znalostí, zručností a dovedností porodních asistentek při vedení fyziologického porodu, které mohou zásadně ovlivnit to, zda bude porod dále probíhat fyziologicky. Jaké zásahy mohou porod takto ovlivnit? Budeme se například zabývat tématy, jakými je polohování ženy při porodu, posílení fyziologie v jednotlivých fázích porodu, identifikování možností a jejich použití v dané situaci.

Naučíme se:

  • Zevní vyšetření pohmatem jako základ prenatální péče a způsob monitorování postupu porodu.
  • Péči při porodu založenou na důkazech (EBC - evidence based care)
  • Mechanismy I. a II. doby porodní se zaměřením na ženu a dítě.
  • Způsoby podpory fyziologického porodu.
  • Porozumět komplexně fyziologii porodního procesu.
  • Vyhodnocovat fyziologický průběh porodu.
  • Specifika porodu koncem pánevním.
  • Ochrana pánevního dna a prevence episiotomie.